Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ, konanému dne 11. 5. 2023 a stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

č.j.: MŠ Řitka/16/2023

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha- západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Řitka a v souladu s § 34, §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění informací pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

Termín zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) může být konán v období od 2. do 16. května. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – to je na internetových stránkách MŠ, na dveřích budovy MŠ Řitka a na vývěsce obce Řitka

Podrobnosti v příloze.

Přílohy
Žádost přijetí MŠ Řitka el.pdf [604.16Kb]
Nahráno sobota 5. srpen 2023 uživatelem Vlasta V.
Informace k zápisu 2023.pdf [468.07Kb]
Nahráno sobota 5. srpen 2023 uživatelem Vlasta V.

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Zde nás najdete

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Přihlášení