Finanční limity

Dosavadní výše stravného platí od 1. 9. 2015 proto od 1. 3. 2020 zvyšujeme finanční limity stravného o 10% z důvodů neustále se zvyšujících cen vstupních surovin a již je nemožné za stávajících cen dodržovat pestrost a vyváženost jídelníčku a plnění tzv. spotřebního koše.

Změna provozního řádu jídelny

Děti do 6. let

Přesnídávka 9,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
Oběd 23,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 24,00 Kč
Svačina 9 ,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
     
Celkem  44,00 Kč (bez svačiny 34,00 Kč)

 Děti MŠ nad 6 let (s odkladem školní docházky) 

Přesnídávka 9,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
Oběd 26,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 27,00 Kč
Svačina 9 ,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
     
Celkem 47,00 Kč ( bez svačiny 37,00 Kč)

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Zde nás najdete

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Přihlášení

Copyright © 2023 MŠ Řitka. Všechna práva vyhrazena.