• Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném     znění.
  • Úplata za předškolní vzdělávání bude uhrazena bezhotovostně převodem na účet MŠ nebo je úplatu za předškolní vzdělávání možno uhradit i v hotovosti u vedoucí ŠJ vždy do 15. dne v měsíci (pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín).

Podrobnosti v přílohách.

Přílohy
Výpočet úplaty MŠ Řitka.pdf [426.67Kb]
Nahráno sobota 5. srpen 2023 uživatelem Vlasta V.
Úplata 2023 24.pdf [212.76Kb]
Nahráno sobota 5. srpen 2023 uživatelem Vlasta V.

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Zde nás najdete

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Přihlášení